POLISÏAU

DIOGELU

Mae lles a diogelwch y bobl ifanc a’r Oedolion Agored i Niwed sy’n mynychu’n cyrsiau yn hollbwysig inni.  Mae pob aelod o’n tîm tiwtoriaid cymwysedig wedi derbyn hyfforddiant diogelu ac mae’r Ganolfan Datblygu Hyfforddwyr yn cael ei goruchwylio gan Reolwr Diogelu Tennis Cymru, Mark Vaughan.

I gysylltu â Mark, defnyddiwch y manylion canlynol Mark.Vaughan@tenniswales.org.uk / 07958 202952. Am fwy o wybodaeth ac i weld ein polisi Diogelu llawn cliciwch yma.

AMRYWIAETH A CHYNHWYSIANT

Mae Tennis Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod tennis yn parhau i fod yn agored, yn oddefgar ac yn hygyrch i bob adran o gymdeithas. Mae darparu amgylchedd cynhwysol ar ein cyrsiau yn brif flaenoriaeth inni.

Cliciwch yma i weld Polisi Amrywiaeth a Chynhwysiant British Tennis.

POLISI PREIFATRWYDD

The Tennis Wales External Privacy Policy outlines to you as a current or potential customer, how we use and process your information within the Coach Development Centre. To find out more please click here.

Mae Polisi Preifatrwydd Allanol Tennis Cymru’n amlinellu sut rydym yn defnyddio ac yn prosesu’ch gwybodaeth chi, fel cwsmer presennol neu darpar gwsmer, o fewn y Ganolfan Datblygu Hyfforddwyr. I ddysgu mwy cliciwch yma.

GWASANAETH CWSMERIAID

Yma yn Tennis Cymru rydym yn ymfalchïo ein bod yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf, sy’n seiliedig ar ein Siarter Gwasanaeth Cwsmeriaid. Fodd bynnag, os ydych chi’n anhapus gyda’r gwasanaeth a ddarparwyd gennym, cliciwch yma i gysylltu â ni.