LLEOLIADAU

Cardiff Metropolitan University

As the new main hub site for the Tennis Wales Coach Development Centre, Cardiff Metropolitan University are committed to workforce development.

Cardiff Met University Tennis Centre
Cyncoed Campus Met University
Cyncoed Road
Cardiff
CF23 6XD

FIND OUT MORE

Wrexham Tennis Centre

Wrexham Tennis Centre (WTC)  is an indoor and outdoor public facility open to all ages and abilities with no membership required. The centre is one of the largest in Britain boasting seven indoor and seven outdoor acrylic courts.

Wrexham Tennis Centre
Plas Coch Road
Wrexham
LL11 2BW

FIND OUT MORE

Canolfan Tennis Casnewydd

Mae Canolfan Tennis Casnewydd, sy’n rhan o Casnewydd Fyw, wedi’i lleoli ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. Gydag arwynebau tennis dan do ac awyr agored, mae gan y Ganolfan Tennis bedwar cwrt tennis dan do parhaol a thri chwrt tennis awyr agored.

Canolfan Tennis Casnewydd
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol
Spytty Boulevard
Casnewydd
NP19 4RA

DYSGWCH FWY

Canolfan Tennis Abertawe

Canolfan Tennis Abertawe yw’r unig leoliad tennis talu a chwarae yn Ne Orllewin Cymru, ac mae’n gyfleuster chwaraeon ffyniannus gyda phedwar cwrt dan do, pedwar cwrt awyr agored a champfa gynhwysfawr.

Canolfan Tennis Abertawe
Brunel Way
Pentrechwyth
Abertawe
SA1 7DS

DYSGWCH FWY

Canolfan Padel Cymru – Cwmbrân

Mae Canolfan Padel Cymru yn glwb tennis Padel penodedig sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Woodland Road, Cwmbrân.

Canolfan Padel Cymru Canolfan
Chwaraeon a Chymdeithasol
Woodland Road
Cwmbrân
NP44 2DZ

DYSGWCH FWY

Pure Padel Abertawe

Pure Padel Abertawe yw’r ychwanegiad diweddaraf at ein Safle Chwaraeon, PureFootball Abertawe. Padel yw’r gamp sy’n tyfu gyflymaf ledled Ewrop. Yn gyfuniad perffaith o dennis a sboncen, gall pobl o bob oedran a gallu ei chwarae.

Pure Padel Abertawe
926 Heol Llangyfelach
Tirdeunaw Y Clas
Abertawe
SA5 7HR

DYSGWCH FWY