LLEOLIADAU

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Fel prif hwb newydd Canolfan Datblygu Hyfforddwyr Tennis Cymru, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i ddatblygu’r gweithlu. Felly, yn ogystal â darparu cyrsiau cymwysterau hyfforddi’r LTA, a llwyfannu Cynhadledd Hyfforddwyr flaenllaw Tennis Cymru, bydd y ganolfan hefyd yn darparu cyfleoedd galwedigaethol unigryw a fydd yn hyrwyddo datblygiad amrywiaeth eang o lwybrau gyrfaol o fewn y diwydiant tennis.

AM BRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu addysg sy’n canolbwyntio ar ymarfer, ac a gydnabyddir yn broffesiynol, a hynny ar draws pum ysgol, sef Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, Ysgol Reoli Caerdydd, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd, ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd. Mae ein holl ysgolion yn arbenigo mewn cyrsiau sy’n canolbwyntio ar yrfa ac maent wedi’u cynllunio mewn partneriaeth â busnes a diwydiant. Mae strategaeth dennis Met Caerdydd 2020/21 – 2025/26 yn atgyfnerthu’r ymrwymiad hwn i addysg gyda’r nod o ddarparu tennis i bawb, drwy greu profiad dysgu difyr, blaengar, hygyrch, holistig, seiliedig ar ymchwil, a fydd yn gwella bywydau myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach. Ein gweledigaeth yw ‘Addysg am Oes drwy Dennis’ a bydd y cynnig tennis newydd ac amrywiol yn cael ei gyflenwi mewn cytgord â’r cysyniadau a’r damcaniaethau a ddysgir ar raglenni academaidd y brifysgol, i greu profiad tennis gwirioneddol ffres i bobl o bob cefndir a gallu.

Canolfan Tennis Wrecsam

Canolfan Tennis Wrecsam

Mae Canolfan Tennis Wrecsam yn gyfleuster cyhoeddus dan do ac awyr agored ar gyfer pob oed a gallu, a does dim angen bod yn aelod. Mae’r ganolfan yn un o’r mwyaf ym Mhrydain, gyda 7 cwrt dan do a 7 cwrt awyr agored acrylig. Mae’r ganolfan yn darparu hyfforddiant ar draws tri maes, sef Chwarae / Datblygu / Perfformio, ac mae’n canolbwyntio ar ddarparu tennis cynhwysol. Derbyniodd y Ganolfan wobr Rhaglen Anabledd y Flwyddyn Tennis Cymru yn 2019.

Mae Canolfan Tennis Wrecsam hefyd yn cynnal digwyddiadau lleol graddedig hyd at lefel ryngwladol trwy gydol y flwyddyn. Mae datblygu’r gweithlu’n rhan bwysig o waith y Ganolfan yn ystod 2021 a chael statws canolfan Loeren o fewn Canolfan Datblygu Hyfforddwyr Tennis Cymru.