CYNLLUN BWRSARIAETH GWEINYDDU

Officiating Bursary Scheme

Mae Tenis Cymru yn ffodus i gael gweithwyr proffesiynol a chymwys yn darparu cystadlaethau o safon uchel ar draws amrywiad o leoliadau tenis yn y DU. I gefnogi’r lledaeniad o gystadlaethau lleol a chystadleuol ac i gynyddu’r nifer o gystadlaethau yng Nghymru mae angen cynyddu’r nifer o weithwyr gweinyddol o fewn y mae a sicrhau fod digon a chefnogaeth ganddynt wrth ddechrau darparu cystadlaethau.

I gefnogi’r tyfiant yma, gwnaethom wahodd ymgeiswyr i geisio am ein cynllun bwrsariaeth gweinyddu sy’n cynnig 50% i ffwrdd o bris y cwrs Dyfarnwr Sylfaenol.

Blwyddyn yma, llwyddodd 4 yng Ngogledd Cymru a 6 yn Nhe Cymru i ennill y fwrsariaeth.

PROSES YMGEISIO

Mae ceisiadau bellach ar gau.

Mae Tenis Cymru yn ymroddedig i amrywio’r gweithwyr o fewn y maes hyfforddi er mwyn cyflawni ein nod o ‘agor’ tenis a’i wneud yn chwaraeon poblogaidd o fewn teuluoedd a chymunedau ar draws Cymru.

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Cwrs Dyfarnwr Sylfaenol

DYDDIADAU I DDOD

Telerau ac Amodau

Wrth asesu pob cais byddwn yn ystyried yr effaith ar fylchau sgil a gweithlu mewn cymunedau penodol ledled Cymru. Gall ddefnyddio’r wybodaeth yma eich helpu i wneud ymgais cryfach. Croesawn geisiadau o bawb o bob cefndir.

Aseswyd pob ymgais yn annibynnol yn ôl ei deilyngdod unigol. Oherwydd noddiant cyfyngedig, ni allwn gefnogi pob cais.

Cliciwch yma i weld y Telerau ac Amodau llawn ar gyfer y Cynllun Bwrsariaeth.