CWRS TREFNYDD CYSTADLAETHAU

Competition Organiser Course

Mae’r Cwrs Trefnydd Cystadlaethau yn gwrs tair awr sy’n fan cychwyn i bobl sydd am redeg cystadlaethau lleol Gradd 6, Gradd 7 ac anraddedig, yn ogystal â threfnu twrnameintiau mwy o faint. Darperir yr holl gyrsiau ar Zoom yn y dyfodol rhagweladwy.

RHAGOFYNION:

  • Rhaid i fynychwyr fod yn 16 oed o leiaf i wneud y cwrs.

PRIS Y CWRS:

£25.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dyddiadau i ddod.

I gofrestru diddordeb neu i ddarganfod mwy cysylltwch mark.lewis@tenniswales.org.uk

CYNNWYS Y CWRS

Nod y Cwrs Trefnydd Cystadlaethau yw darparu mynychwyr â’r wybodaeth a’r sgiliau i redeg cystadlaethau difyr.

Mae’r cwrs yn ymdrin â’r meysydd canlynol:

  • Fframwaith cystadlu, graddfeydd a safleoedd.
  • Rhedeg cystadleuaeth o’i dechrau i’w diwedd, o greu’r gystadleuaeth i gyflwyno’r canlyniadau.
  • Fformatau cystadlu ffurfiol ac anffurfiol.
  • Sut i greu profiad cystadlu pleserus.