CWRS TREFNYDD CYSTADLAETHAU

Competition Organiser Course

Mae’r Cwrs Trefnydd Cystadlaethau yn gwrs Zoom tair awr sy’n fan cychwyn ar gyfer pobl sydd am redeg cystadlaethau lleol Gradd 6, Gradd 7, a chystadlaethau heb eu graddio, yn ogystal â threfnu twrnameintiau mwy o faint.

RHAGOFYNION:

  • Rhaid i fynychwyr fod yn 16 oed o leiaf i fynychu’r cwrs.

COST Y CWRS:

£25.00

DYDDIADAU SYDD AR GAEL YN 2024:

LTA Ar-lein

Ionawr 30ain – 10am-1pm

Chwefror 28ain – 12pm-3pm

Mawrth 28ain – 10am-1pm

Ebrill 25ain – 6pm-9pm

Mai 23ain – 10am-1pm

Mehefin 24ain – 6pm-9pm

Gorffennaf 24ain – 10am-1pm

Medi 30ain – 10am-1pm

Hydref 24ain – 10am-1pm

Tachwedd 21ain (Myfyrwyr yn unig) – 10am-1pm

Tachwedd 26ain (Myfyrwyr yn unig) – 6pm-9pm

Tachwedd 29ain – 6pm-9pm

Sylwer:
Bydd Tennis Cymru’n hapus i redeg cyrsiau wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer grwpiau yng Nghymru ar alw, e.e. os oes yna glwb, pwyllgor, tîm hyfforddi gydag o leiaf 4 o bobl allweddol sy’n awyddus i fynychu’r cwrs, gallwn ddarparu hwn fel cwrs caeedig di-dâl.  Cysylltwch â Mark.lewis@tenniswales.org.uk os hoffech chi drafod yr opsiwn hwn.

ARCHEBWCH NAWR

CYNNWYS Y CWRS

Nod y Cwrs Trefnydd Cystadlaethau yw darparu mynychwyr â’r wybodaeth a’r sgiliau i redeg cystadlaethau difyr.

Mae’r cwrs yn ymdrin â’r meysydd canlynol:

  • Fframwaith cystadlu, graddfeydd a safleoedd.
  • Rhedeg cystadleuaeth o’i dechrau i’w diwedd, o greu’r gystadleuaeth i gyflwyno’r canlyniadau.
  • Fformatau cystadlu ffurfiol ac anffurfiol.
  • Sut i greu profiad cystadlu pleserus.