CWRS DYFARNWR SYLFAENOL

Referee Basic Course

Dyfarnwr tennis yw’r unigolyn sy’n gyfrifol am oruchwylio’r holl chwaraewyr yn ystod cystadleuaeth, i wneud yn siŵr eu bod yn dilyn rheolau’r gêm. I ddod yn ddyfarnwr tennis rhaid ichi gwblhau cwrs deuddydd a chael profiad dan fentoriaeth rhwng y ddau ddiwrnod hwnnw.

RHAGOFYNION:

 • Wedi cwblhau’r Cwrs Trefnydd Cystadlaethau neu â phrofiad perthnasol.
 • Wedi cwblhau’r gwaith darllen gofynnol cyn y cwrs.

PRIS Y CWRS:

£75.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Diwrnod 1 = 30 Mawrth 2023
Diwrnod 2 = 31 Mawrth 2023

Clwb David Lloyd Caerdydd

Mae cyrsiau’n dechrau am 9am ar y ddau ddyddiad.

ARCHEBU NAWR

CYNNWYS Y CWRS

DIWRNOD UN

 • Chwarae Teg, Rheolau Tenis, Cod Ymddygiad, Dyletswyddau Dyfarnu.
 • Profiad mentora.
 • Profiad ymarferfol.
 • Cysgodi (o leiaf dau) ddyfarnwyr cymwys mewn tair cystadleuaeth.

PROFIAD MENTORA

 • Profiad ymarferol.
 • Cysgodi (o leiaf dau) ddyfarnwyr cymwys mewn tair cystadleuaeth.

DIWRNOD DAU

 • Rôl goruchwyliwr y cwrt, delio â sefyllfaoedd, trefniant / profiad twrnamaint.

ASESU CWRT

 • Bydd y cwrs deuddydd hwn yn un pasio/methu a bydd y meini prawf yn cynnwys asesiad yn ystod y cwrs, cwblhau llyfr gwaith, a phasio arholiad.
 • Os lwyddwch chi i basio’r cwrs a dod yn swyddog trwyddedig, gallwch wneud cais i drefnu a dyfarnu cystadlaethau Gradd 5, 6 a 7.