RHWYDWAITH HYFFORDDWYR

Coach Networking

Mae Digwyddiadau’r Rhwydwaith Hyfforddwyr yn rhan allweddol o Ddatblygiad Hyfforddwyr, maent yn sesiynau anffurfiol a gynhelir gan Tennis Cymru, lle mae hyfforddwyr yn dod at ei gilydd i gael diweddariadau allweddol, i rannu arfer gorau, ac i wneud cysylltiadau.

Yn 2021 mae Tennis Cymru’n bwriadu dod â hyfforddwyr at ei gilydd un ai’n rhithwir neu wyneb yn wyneb bedair gwaith, gan adeiladu tuag at y gynhadledd hyfforddwyr, sydd wedi’i threfnu ar gyfer Rhagfyr.

Yn 2022 byddwn yn cynnal y ddau Ddigwyddiad Rhwydwaith Hyfforddwyr cyntaf yn rhithwir ar Zoom.

PRIS Y CWRS:

FREE

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dyddiadau 2023 i ddod

Mae pob cwrs o 10yb – 11yb

SUT I GOFRESTRU

Cysylltwch yn uniongyrchol os gwelwch yn dda gydag unrhyw syniadau neu awgrymiadau ar sut y gallwn wneud i’r sesiynau hyn weithio orau i chi, drwy coachdevelopment@tenniswales.org.uk