LLEOLIADAU HYFFORDDWYR

Coach Placements

I DDOD YN FUAN

Fel ymgeisydd ar gyfer cymhwyster hyfforddi tennis neu fel hyfforddwr presennol sydd am uwchraddio’i sgiliau, mi allai cael mynediad at restr o lefydd sy’n cynnig lleoliadau blaenllaw fod yn fuddiol iawn i’ch hyfforddiant a’ch datblygiad.

Bydd arsylwi arfer gorau a chael hyfforddiant o’r radd flaenaf gan yr hyfforddwyr gorau yn eu maes yng Nghymru yn darparu cefnlen wych ar gyfer eich siwrnai hyfforddi. Yn fuan, mi fydd y dudalen hon yn cynnwys rhestr o leoliadau, hyfforddwyr a manylion cyswllt ar gyfer ymgeiswyr sy’n cwblhau eu cymwysterau hyfforddi, ac sydd am gael mynediad at y rhaglenni hyn.

HYFFORDDWYR A LLEOLIADAU:

I hyfforddwyr a lleoliadau sydd am fynegi diddordeb mewn dod yn lleoliadau blaenllaw, cysylltwch drwy coachdevelopment@tenniswales.org.uk