CYNHADLEDD HYFFORDDWYR TENNIS CYMRU

Tennis Wales Coaches Conference

Chwefror 2022
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Yn Chwefror 2020 ail-lansiwyd Cynhadledd Hyfforddwyr Tennis Cymru, gyda bron i 90 o hyfforddwyr yn mynychu, i ddysgu oddi wrth rai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw y diwydiant, ac i rwydweithio â’i gilydd yn ystod y penwythnos.

Croesawyd Dan Kiernan o Soto Academy fel prif siaradwr, gyda’i sesiwn ‘Control the Controllables’. Hefyd cafwyd sesiwn ardderchog gan Jo Ward a Suzanne Williams ar Ferched o fewn Tennis, a chroesawyd Jon Bockelmann-Evans o JBEHealth i siarad am Lesiant a Meddwl yn Bositif. Roeddem wrth ein boddau’n cael tîm yr LTA yn arddangos y rhaglen LTA Youth newydd ar yr ail ddiwrnod ac yn hyfforddi hyfforddwyr i gyflenwi’r cynnwys newydd gwych er budd rhaglenni tennis ledled Cymru.

Cofiwch nodi dyddiadau’r digwyddiad yn 2021, pan fyddwn yn dod â phawb at ei gilydd i groesawu mwy o arbenigwyr y diwydiant, o Gymru a thu hwnt, er budd ein hyfforddwyr.