CYMORTH CYNTAF

First Aid

Er mwyn cadw’ch Achrediad Hyfforddwr LTA, rhaid ichi feddu ar dystysgrif cymorth cyntaf ddilys sydd dan tair blwydd oed. Mae Tennis Cymru’n hynod falch o allu cynnig cyrsiau mewn partneriaeth â 1firstaid1 a GCL Limited yn 2022.

COST Y CWRS:

£95.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Sadwrn 2il Mawrth 2024
Canolfan Tennis Wrecsam
9:30am – 4:30pm

Dydd Sul 29ain Medi 2024
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
9:30am – 4:30pm

Dydd Mawrth 1af Hydref 2024
Canolfan Tennis Wrecsam
9am – 4pm

ARCHEBWCH NAWR

CYNNWYS Y CWRS

Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant, mi ddylai ymgeiswyr llwyddiannus allu:

  • deall rôl person cymorth cyntaf, gan gynnwys cyfeiriad at:
  • bwysigrwydd atal trawsheintiad;
  • yr angen i gofnodi digwyddiadau a chamau gweithredu;
  • y defnydd o offer sydd ar gael;
  • asesu’r sefyllfa a’r amgylchiadau er mwyn gweithredu’n ddiogel, yn ddi-oed ac yn effeithiol mewn argyfwng;
  • rhoi cymorth cyntaf i glaf sy’n anymwybodol (gan gynnwys trawiad); – adfywio cardio-pwlmonaidd;
  • rhoi cymorth cyntaf i glaf sy’n tagu;
  • rhoi cymorth cyntaf i glaf sydd wedi’i glwyfo ac sy’n gwaedu;
  • rhoi cymorth cyntaf i glaf sy’n dioddef o sioc;
  • darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau (gan gynnwys archollau bach, crafiadau a chleisiau, mân losgiadau a sgaldiadau, fflawiau bach).

Bydd eich tystysgrif yn cael ei llwytho i’ch proffil hyfforddwr LTA yn fuan ar ôl y cwrs.

SUT I GOFRESTRU

I archebu lle ar y cwrs hwn, cliciwch ar y botwm isod, dewiswch ddyddiad / lleoliad addas ac yna cwblhewch y ffurflen gofrestru a’r adran dalu:

ARCHEBWCH NAWR