CYFLWYNIAD I GYNORTHWYDD LTA

Intro to LTA Assistant

Mae’r cwrs Cyflwyniad i Gynorthwydd LTA wedi’i sefydlu ar gyfer menywod a merched ac yn cael ei ddarparu gan menyw er mwyn helpu menywod i fagu’r hyder i cymryd rhan yn y cwrs Cynorthwydd LTA ac i drio rhywbeth newydd.

Mae’r cwrs tair awr yma yn berffaith i fenywod sy’n ystyried dechrau  hyfforddi. Mae’r cwrs yma yn cynnwys:

  • Datblygu addysg ac hyder.
  • Cyflwyno’r ymarferion, y sgiliau a’r syniadau sydd o fewn y cwrs Cynorthwyydd LTA.
  • Cyfle i ofyn gwestiynau am y cwrs Cynorthwydd LTA (Lefel 1). .

COST Y CWRS:

AM DDIM

DYDDIADAU AC LLEOLIAU:

Cyrsiau newydd yn dod yn fuan.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r holl wybodaeth ofynnol ar y ffurflen archebu er mwyn inni allu’ch cynorthwyo’n llawn.