MODIWLAU DEWISOL

Er mwyn gwneud cwrs Hyfforddwr LTA mae gofyn i ymgeiswyr gwblhau Modiwl Dewisol. Gweler isod y ddau opsiwn o gyrsiau sydd ar gael yn 2022 drwy Ganolfan Datblygu Hyfforddwyr Tennis Cymru:

LTA YOUTH: OREN I WYRDD

LTA Youth yw rhaglen hyfforddi flaenllaw yr LTA ar gyfer chwaraewyr iau 4 – 18 oed.

Yn adeiladu ar lwyddiant Tennis for Kids, mae LTA Youth yn rhaglen hyfforddiant ffres, modern a chynhwysfawr, sy’n cynnig cynnwys o safon fyd-eang i Hyfforddwyr, drwy gyfrwng cyfres o fideos a chynlluniau sesiwn ar gyfer pob cam o ddatblygiad chwaraewr.  Y deilliannau dysgu ar gyfer y cwrs hwn yw:

  • Deall blaenoriaethau hyfforddi cyffredinol LTA Youth
  • Cynyddu gwybodaeth o gymwyseddau LTA Youth ar draws parthau tactegol, technegol, corfforol, meddyliol, cystadleuol a chymdeithasol
  • Deall y caffael sgiliau a’r egwyddorion dysgu sy’n greiddiol i LTA Youth, sy’n datblygu sgiliau mewn ffordd fwy cydnerth, ac sy’n darparu plant ag ymdeimlad cryfach o gynnydd a her barhaus
  • Gallu cyflenwi amrywiaeth o ymarferion a sesiynau hwyliog a dynamig newydd ar gyfer grwpiau, wedi’u llunio’n benodol ar gyfer chwaraewyr oren a gwyrdd.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r holl wybodaeth ofynnol ar y ffurflen archebu er mwyn inni allu’ch cynorthwyo’n llawn.

YMGEISWYR AM Y CYMHWYSTER

Mae hwn yn fodiwl dewisol dilys ar gyfer cymhwyster Hyfforddwr LTA.

PRIS Y CWRS:

£40.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

18eg Medi 2022
Canolfan Tenis Wrecsam
10yb – 2yh

6ed Hydref 2022
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
9yb – 2yh

ARCHEBU NAWR