CYNORTHWYDD LTA

LTA Assistant Course

Mae’r cymhwyster uwch deuddydd hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhieni, dilynwyr neu chwaraewyr tennis brwd sydd am gael yr wybodaeth a’r sgiliau i gynorthwyo gyda sesiynau hyfforddi grwpiau, ochr yn ochr â Hyfforddwr arweiniol. Mae’r deilliannau dysgu yn cynnwys:

 • Sgiliau cyfathrebu, trefnu a gwahaniaethu ar gyfer hyfforddi grwpiau
 • Fframweithiau datblygu tactegol, technegol, corfforol a meddyliol sylfaenol
 • Sgiliau cynorthwyo allweddol eraill; o ddiogelu i ddarparu rhaglen LTA Youth

PRIS Y CWRS:

£250.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

9fed a 30ain Ionawr 2022
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

13eg Mawrth a 10fed Ebrill 2022
Canolfan Tenis James Alexander Barr

9fed & 30ain Ebrill 2022
Canolfan Tenis Casnewydd

5ed & 26ain Mehefin 2022
Canolfan Tenis Wrecsam

3ydd & 31ain Gorffennaf 2022
Canolfan Tenis Abertawe

2il & 23ain Hydref 2022
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae’r cyrsiau yn rhedeg o 9yb – 5yh ar bob diwrnod.

ARCHEBU NAWR

HYD A STRWYTHUR Y CWRS

 • 2 ddiwrnod llawn
 • 4 awr o brofiad hyfforddi

Mae cymwysterau LTA yn cynnwys dwy elfen wahanol, sef Hyfforddiant ac Asesiad.

Hyfforddiant:
Mae’r cwrs Cynorthwyydd LTA’n cynnwys dau ddiwrnod o amser hyfforddi wyneb yn wyneb, a ddarperir o leiaf 3 wythnos ar wahân (i roi amser ar gyfer 4 awr o brofiad gwaith ac i gwblhau’r gwaith cwrs).

Asesiad:
Does dim angen Asesiad Terfynol ar ddiwedd y cwrs Cynorthwyydd LTA am fod yna asesu parhaus trwy gydol y cwrs.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, mi fydd y Cynorthwywyr LTA wedi’u hyfforddi i fod yn Oruchwylwyr Cwrt, a byddant hefyd yn cael Hyfforddiant Diogelu, y gellir ei dderbyn fel rhan o Achrediad Hyfforddwr LTA.

DIWRNOD UN

Uned 1

 • Cyflwyniad i’r Cwrs
 • Strwythur Gwers

Uned 2

 • Sut i gyfathrebu’n effeithiol

Uned 3

 • Helpu chwaraewyr i lwyddo (Datblygiad tactegol a thechnegol)

Uned 4

 • Sut i gadw pawb yn brysur a chynnal eu diddordeb (Trefnu a bwydo)

DIWRNOD DAU

Uned 1

 • Deall diogelu

Uned 2

 • Sut i adeiladu hyder chwaraewyr ifanc

Uned 3

 • Sut i wahaniaethu

Uned 4

 • Datblygu sgiliau Cynorthwyydd

Uned 5

 • Sut i gynorthwyo gyda chystadlaethau

PROFIAD DAN FENTORIAETH

O leiaf tair awr o brofiad yn cynorthwyo hyfforddwr LTA Achrededig neu Achrededig+ yn ystod y seibiant o 3-6 wythnos.

Mae’r LTA yn argymell yn gryf bod gan hyfforddwyr yswiriant priodol ar gyfer cynnal yr oriau o brofiad dan oruchwyliaeth sy’n ofynnol ar gyfer y cwrs.

Cwblhau Portffolio Lefel 1.

RHAGOFYNION Y CWRS

 • Rhaid bod yn 16 oed o leiaf ar ddiwrnod cyntaf y cwrs.
 • Rhaid cael llythyr adleoli wedi’i arwyddo gan y clwb lle bydd y profiad hyfforddi’n cael ei gynnal, neu ofyn am lythyr adleoli oddi wrth ddarparwr y cwrs.

SUT I GOFRESTRU

I archebu lle ar y cwrs hwn, cliciwch ar y botwm isod, dewiswch ddyddiad / lleoliad addas ac yna cwblhewch y ffurflen gofrestru a’r adran dalu:

ARCHEBU NAWR