Tennis Cymru yw Corff Llywodraethu Cenedlaethol tennis yng Nghymru. Rydym yn sefydliad di-elw sydd dan adain Cymdeithas Tennis Lawnt (LTA) Prydain. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth tuag at y weledigaeth o ddarparu ‘tennis i bawb’ yng Nghymru. Mewn partneriaeth â’n noddwyr a Chwaraeon Cymru, rydym wrthi’n cydweithio i wneud tennis yn berthnasol, yn hygyrch, yn groesawgar ac yn bleserus.

Coach Placements

Rydym yn falch iawn o’ch croesawu i’n gwefan Canolfan Datblygu Hyfforddwyr.  Mae Tennis Cymru wedi’i enwi fel un o 12 yn unig o Ganolfannau Datblygu Hyfforddwyr ar draws Prydain.

O Ionawr 2021, byddwn yn cynnig cymwysterau LTA a DPP, gan ddarparu hyforddiant blaengar o ansawdd uchel i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.  Ein nod yw darparu llwybr clir a thrawsnewidiol sy’n caniatáu i hyfforddwyr yng Nghymru ddatblygu a gwireddu eu potensial.

Rydym wedi ffurfio partneriaeth newydd flaengar â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd a Chanolfan Tennis Wrecsam, i sicrhau bod y Ganolfan Datblygu Hyfforddwyr newydd hon, a grëwyd yn benodol ar gyfer Cymru, yn hyfforddi a chefnogi cannoedd o hyfforddwyr tennis newydd a hyfforddwyr presennol.

Bydd y dirwedd newydd yn sicrhau cymorth penodol a fydd yn gwasanaethu anghenion y gweithlu lleol, ac yn sicrhau cysylltiadau agosach â chyfleoedd adleoli ledled y wlad.

Tennis Wales Coaches Conference