Rydym yn falch iawn o’ch croesawu i’n gwefan Canolfan Datblygu Hyfforddwyr. Ein gweledigaeth yw darparu llwybr clir a thrawsnewidiol, sy’n caniatáu i hyfforddwyr ddatblygu a gwireddu eu potensial i ddarparu tennis i bawb ledled Cymru.

AMDANOM NI

Gosodwyd mesurau sylweddol a phriodol i sicrhau diogelwch y tiwtoriaid a phawb sy’n mynychu’n cyrsiau datblygu hyfforddwyr.

  • Cynlluniwyd sesiynau gan ystyried trefniadau eistedd a gweithgareddau sy’n debygol o’i gwneud hi’n haws cadw pellter cymdeithasol.
  • Bydd y sesiynau â chymarebau sy’n cydfynd â’r canllawiau cyfredol yn nhermau maint grwpiau a lleoliadau.
  • Cedwir cofrestrau o’r holl fynychwyr at ddibenion profi, olrhain a diogelu (casglu data profi, olrhain, diogelu) Ceir gwybodaeth am y broses profi, olrhain, diogelu yma.

Mae diogelwch ein cyfranogwyr yn ystod cyrsiau datblygu hyfforddwyr yn flaenoriaeth inni, a byddwn bob amser yn cadw at ganllawiau COVID-19 cyfredol y Llywodraeth. Cliciwch yma i weld canllawiau ac adolygiad COVID-19 diweddaraf Tennis yng Nghymru.

CYMWYSTERAU HYFFORDDI

LTA Assistant Course

Cynorthwydd LTA

Dechreuwch eich siwrnai dennis yma yng Nghymru.

CYNORTHWYDD LTA
LTA Instructor Course

Swyddog Hyfforddi LTA

Datblygwch eich cymwysterau hyfforddi tennis.

SWYDDOG HYFFORDDI LTA
LTA Coach Course

Cwrs Hyfforddwr LTA

Dewch yn hyfforddwr amser llawn a rheoli tîm.

CWRS HYFFORDDWR LTA
ElectiveModules

Modiwlau Dewisol*

Datblygwch eich sgiliau gyda chyrsiau datblygu byr…

MODIWLAU DEWISOL

*gofynnol ar gyfer pasio’r cyrsiau Cyfarwyddwr a Hyfforddwr

DATBLYGU HYFFORDDWYR

Tennis Wales Coaches Conference

Cynhadledd Hyfforddi Tennis Cymru

Mynychwch ein cynhadledd genedlaethol flynyddol.

CYNHADLEDD HYFFORDDI
CPD Courses

Cyrsiau DPP

Mae cyrsiau datblygiad proffesiynol gwych ar gael yma.

CYRSIAU DPP
Coach Networking

Rhwydwaith Hyfforddwyr

Ymunwch â ni i rwydweithio’n rheolaidd ar-lein ac wyneb yn wyneb.

RHWYDWAITH HYFFORDDWYR
Coach Placements

Lleoliadau Hyfforddwyr

Dewch o hyd i leoliad tennis lleol i ddatblygu’ch sgiliau hyfforddi.

LLEOLIADAU HYFFORDDWYR
Safeguarding Training

Diogelu

Cyfle i gael cymhwyster diogelu ar gyfer tennis.

DIOGELU
First Aid

Cymorth Cyntaf

Cyfle i gael cymhwyster cymorth cyntaf ar gyfer hyfforddi.

CYMORTH CYNTAF
Intro to LTA Assistant

Cyflwyniad i Cynorthwydd LTA

Cyfle i gael hyfforddiant i gynnal cystadlaethau lleol yn eich lleoliad.

TREFNYDD CYSTADLAETHAU
Referee Basic Course

Dyfarnwr

Cyfle i hyfforddi a dod yn ddyfarnwr tennis achrededig.

DYFARNWR